Ενοικιάσεις κάδων μπαζών από την ΚΑΠΑ - ΑΛΦΑ στον Νέο Κόσμο - Αθήνα  • ΑΚΕΔΑ ΑΕ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.
  • ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ